Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha? Cấu tạo của dây thần kinh tủy?

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha? Đây là một trong những câu hỏi trong Sách giáo khoa Sinh học lớp 8, câu 1, trang 143. Để giúp các em học sinh có thể tìm được câu trả lời chính xác và chi tiết nhất, ở bài viết này Topchiase.com sẽ giúp các bạn hiểu hơn dây thần kinh tủy là gì? Chức năng của dây thần kinh tủy? và thí nghiệm chứng minh dây thần kinh tủy là dây pha? Cùng bắt đầu tìm hiểu nào?

Dây thần kinh tủy là gì?

Dây thần kinh tủy là một bộ phận ngoại biên của hệ thần kinh. Nó giữ một vai trò rất quan trọng trong sự sống và hoạt động của con người.

Để trả lời được câu hỏi tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha? thì trước hết các em phải hiểu và nắm rõ khái niệm dây thần kinh tủy là gì? cấu tạo của dây thần kinh tủy như thế nào?

Cấu tạo của dây thần kinh tủy gồm: 

  • Có 31 đôi dây thần kinh tủy.
  • Mỗi dây thần kinh tủy bao gồm 2 rễ:

– Rễ trước là rễ vận động: Các bó sợi thần kinh vận động nối với tủy sống qua rễ trước

– Rễ sau là rễ cảm giác: Các bó sợi thần kinh cảm giác nối với tủy sống qua rễ sau

tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha

Chính các nhóm sợi liên quan đến các rễ này sau khi đi qua khe giữa hai đốt sống liên tiếp đã nhập lại thành dây thần kinh tủy.

Chức năng của dây thần kinh tủy

Chức năng của dây thần kinh tủy bao gồm:

  • Rễ trước dẫn truyền xung vận động
  • Rễ sau dẫn truyền xung cảm giác
  • Dây thần kinh tủy do các bó sợi cảm giác và vận động nhập lại,nối với tủy sống qua rễ trước và rễ sau
tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha
Chức năng của dây thần kinh tủy

Tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?

Hiểu được chức năng và cấu tại của dây thần kinh tủy giờ các em có thể trả lời câu hỏi tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha?

Dây thần kinh tủy gồm có 31 đôi dây thần kinh tủy trong đó gồm các bó sợi thần kinh hướng tâm (cảm giác) và các bó sợi thần kinh li tâm (vận động) được nối với tuỷ qua các rễ sau và rễ trước nên dây thần kinh tủy

Dây thần kinh tủy do các bó sợi vận động và cảm giác nhập lại tạo thành, nối với tủy sống qua rễ trước và rễ sau, vì vậy dây thần kinh được gọi là dây pha.

Thí nghiệm chứng minh dây thần kinh tủy là dây pha

Thí nghiệm trên Ếch để chứng minh dây thần kinh tủy là dây pha

Thí Nghiệm Điều kiện thí nghiệm Kết quả thí nghiệm
1.Kích thích bằng HCl Rễ trước bên phải bị cắt Chi đó không co (chân phải) nhưng co chi
sau bên trái và cả 2 chi trước
2. Kích thích bằng HCl 1%
chi sau bên trái
Rễ sau bên phải bị cắt Không chi nào co cả

Nhận xét:

  • Rễ trước dẫn truyền xung thần kinh vận động từ trung ương đi ra cơ quan đáp
    ứng.
  • Rễ sau dẫn truyền xung thần kinh cảm giác từ các thụ quan về trung ương

Kết luận: Từ đó chứng minh dây thần kinh tủy là dây pha.

Sau khi tìm hiểu xong cấu tạo của dây thần kinh tủy hiểu được dây thần kinh tủy là gì?, chức năng của dây thần kinh tủy? và thực hiện thí nghiệm chứng minh dây thần kinh tủy là dây pha giúp các em học sinh trả lời được câu hỏi tại sao nói dây thần kinh tủy là dây pha. Chúc các em học giỏi và hiểu bài nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *