Tác giả: Hằng Lê

Tại sao em ít nói thế? Tất cả bạn bè, những người tôi quen biết hay những người mới gặp tôi lần đầu đều hỏi tôi câu này. ...Tôi! một người thích lặng lẽ quan sát mọi thứ diễn ra xung quanh mình, từ đó viết ra những gì mình thích, mình nghĩ để sẻ chia với mọi người. Mong được làm bạn với tất cả mọi người!