Tải Mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép & Hướng Dẫn Cách Viết Đơn Xin Nghỉ Phép Đúng Nhất

Cùng tải mẫu đơn xin nghỉ phép và xem hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ phép để giúp những ai đang có nhu cầu nghỉ phép công ty, nghỉ phép vì việc riêng…có thể biết cách trình bày đơn xin nghỉ phép đúng và chuẩn nhất nhé. Có rất nhiều mẫu đơn xin nghỉ phép khác nhau như: đơn xin nghỉ phép công ty, đơn xin phép nghỉ học, đơn xin nghỉ phép của giáo viên…Mỗi một loại đơn xin nghỉ phép sẽ có cách trình bày cũng như cách viết nội dung khác nhau.

Đơn xin nghỉ phép là một văn bản được cá nhân sử dụng để gửi lên cấp trên của mình, trình bày lý do xin nghỉ phép vì việc riêng của cá nhân cần phải giải quyết. Tùy theo từng cơ quan, từng công ty và từng trường học mà cách viết đơn xin nghỉ phép của cán bộ, công nhân viên, giáo viên, học sinh ..có sự khác nhau. Cùng tải về và tham khảo cách viết đơn xin nghỉ phép đúng và chuẩn nhất để có thể viết cho mình một mẫu đơn xin nghỉ phép đúng thể thức trình bày văn bản nhé.

Các mẫu đơn xin nghỉ phép đúng và chuẩn nhất

Cùng tham khảo và tải về máy những mẫu đơn xin nghỉ phép đúng thể thức trình bày văn bản, để có thể tự tay soạn thảo cho mình một mẫu đơn xin nghỉ phép đúng nhất và phù hợp nhất. Tùy vào hoàn cảnh thực tế của từng cá nhân mà khi viết nội dung của đơn xin nghỉ phép có sự khác nhau. Mời các bạn cùng tham khảo.

Tải mẫu đơn xin nghỉ phép, đơn xin phép nghỉ học của học sinh, sinh viên

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN PHÉP NGHỈ HỌC

Kính gửi:   – Ban Giám hiệu trường…………………………….

– Giáo viên chủ nhiệm lớp……………..

Tôi tên là:………………………………………………………………

Phụ huynh em: …………….. Hiện đang học lớp………….

Lí do là hôm nay cháu: …………….. nhà tôi bị: ……………. Chính vì vậy, mà tôi làm đơn này là để xin phép cho em:………………………….. được phép nghỉ học.

Thời gian nghỉ: Từ …………………………….đến………………………………..

Thời gian xin được học lại( hoặc đảm bảo sẽ nhắc nhở con học bù kiến thức để không bị mất lượng kiến thức do nghỉ học):……………………………………………………………….

Vậy tôi mong ban giám hiệu và cố giáo chủ nhiệm xem xét.

Chân thành cảm ơn!

……….., ngày…….tháng……năm……

                                                                                                                           Chữ kí phụ huynh

 

Tải mẫu đơn xin phép nghỉ học Tại Đây

Mẫu đơn xin phép nghỉ học sinh viên

Mẫu đơn xin nghỉ phép của sinh viên các trường Đại học, Cao đẳng, Trung học chuyên nghiệp, Các trường dạy nghề…về mặt trình bày tuy có sự khác nhau, nhưng về nội dung vẫn giống nhau. Tham khảo mẫu đơn xin nghỉ phép của sinh viên với nội dung xin nghỉ ốm, lý do riêng.

Đơn xin nghỉ phép

Mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên

Tùy vào từng trường Đại học, cao đẳng hay trường THPT, THCS… mà mỗi trường có mẫu đơn xin nghỉ phép của giáo viên riêng. Mẫu đơn này được trình lên nhà trường, cung cấp đầy đủ những thông tin của người viết đơn, lý do, thời gia xin nghỉ phép. Mẫu đơn xin nghỉ phép dành cho giáo viên được ban hành theo quy định chung giúp các giáo viên trình lên cấp trên để được phê duyệt nguyện vọng của mình. Cùng tham khảo một số mẫu sau:

Mẫu 1:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP
Tôi tên: ……………………………………………………………………………………………………..

Là: ……………………………………………………………………………………………………………

Thuộc tổ: ……………………………………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này kính xin Hiệu trưởng Trường ……………………………… cho tôi được nghỉ phép ….. ngày (từ ngày …./…./…. đến ngày …./…/….)

Lý do: ………………………………………………………………………………………………………..

Công việc tôi đã bàn giao cho Ông (Bà): ……………………………………………………….

Là: ……………………………………………………………………………………………………………

Rất mong được sự chấp thuận của Hiệu trưởng Trường …………………………………

Trân trọng cảm ơn!

Xác nhận của Tổ trưởng tổ: ………
(Ký và ghi rõ họ tên) Người viết đơn
Ý kiến của Hiệu trưởng
…………………………………
Ngày…tháng…năm….

Mẫu 2:

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi: Ban lãnh đạo trường ……..…………………

Tôi tên:………………………………………………………….. Sinh năm ……………….

Là giáo viên giảng dạy trường……………..………………. Nay tôi viết đơn này kính đến Ban lãnh đạo nhà trường cho tôi xin được nghỉ phép từ ngày … tháng … năm … đến ngày … tháng … năm …

Vì lý do: …………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Tôi xin hứa khi hết thời gian nghỉ phép tôi sẽ nghiêm túc tham gia công tác cũng như hoạt động của nhà trường.

Rất mong sự xem xét giải quyết của lãnh đạo nhà trường.

Xin chân thành cảm ơn!

XÁC NHẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO

Người viết đơn

Mẫu đơn xin nghỉ phép công ty

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty

                      – Trưởng Phòng Tổ chức – Hành chính

                                                     – Trưởng ( phòng bạn đang làm việc)………………………..

Tên tôi là: …………………………………………………………………

Chức vụ hiện tại: …………………………………………………………………

Hiện công tác tại:…………………………………………………………

Kính đề Ban giám đốc công ty/ Ban giám đốc cơ quan, Trưởng Phòng hành chính – Nhân sự và Trưởng bộ phận.……. cho tôi nghỉ …………..

Thời gian nghỉ: ……. ngày (Từ ngày ………..đến ngày ………..)

Nơi nghỉ: …………………….………………………………………….

Điện thoại liên hệ khi cần: …..………………………………………….

Rất mong Ban Giám Đốc xem xét và chấp thuận

Xin trân trọng cảm ơn!

.………., ngày tháng năm

                                                                                                                                           Người làm đơn

                                                                                                                                             (Ký, ghi rõ họ tên)

Tải mẫu đơn Xin Nghỉ Phép Công Ty Tại Đây

Mẫu đơn xin nghỉ phép năm

Tải mẫu đơn xin nghỉ phép năm dành cho cán bộ, nhân viên làm việc trong công ty, cơ quan hành chính nhà nước có thể sử dụng để trình bày lên cấp trên với lý do xin nghỉ phép năm theo quy định của luật lao động Việt Nam.

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————————

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP NĂM

Kính gửi:

           – Ban lãnh đạo Công ty…………………

– Phòng Hành Chính Nhân sự

-…………………………….(1)

Tên tôi là:…………………………………………………………………..……………………………………………..

Chức vụ (chức danh):……………………………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác:………………………………………………………………………………………………………….

Đề nghị được nghỉ phép năm……….(2), ………(3) ngày (từ ngày / / đến ngày / / )

Nơi nghỉ phép:……………………………………………………………..……………………………………………..

Lý do nghỉ phép:…………………………………………………………………………………………………………..

Điện thoại và địa chỉ liên hệ khi cần:……………………………………………………………………………………

Đề nghị Ban lãnh đạo Công ty và Phòng Hành Chính Nhân sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

………., ngày…… tháng …… năm……..

Giám Đốc               Phòng Hành Chính Nhân Sự       Cán bộ phụ trách            Người làm đơn

Ký( ghi rõ họ tên)                            Ký( ghi rõ họ tên)                        Ký( ghi rõ họ tên)         Ký( ghi rõ họ tên)

Ghi chú:

(1): Ghi rõ tên đơn vị trực tiếp quản lý
(2): Ghi rõ nghỉ phép của năm nào
(3): Ghi rõ số ngày nghỉ phép.

Tải mẫu đơn xin nghỉ phép năm Tại Đây

Mẫu đơn xin nghỉ phép đi du lịch

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

___________________________________

ĐƠN XIN NGHỈ PHÉP

Kính gửi:

– Ban Giám Đốc Công Ty …………………………………………

– Trưởng phòng Hành Chính – Nhân Sự

– Trưởng bộ phận ………………………………………………….

Tôi tên là: …………………………………………………………… Nam/ Nữ: …………

Ngày/ Tháng/ Năm sinh: …………………………………………… Tại: ……………….

Chức vụ: ……………………………………………………………………………………

Đơn vị công tác: ……………………………………………………………………………

Điện thoại liên lạc: …………………………………………………………………………

Nay tôi làm đơn này xin phép Ban Giám Đốc và phòng Hành Chính – Nhân Sự cho tôi được:

Nghỉ phép đi du lịch: ……………………………………………………………………….

Tại: ………………………………………………………………………………….

Từ ngày: ……………………………..… Đến ngày: ………………………………

Tôi xin cam kết trở về đúng thời hạn xin nghỉ phép, nếu không, tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

Kính mong Ban Lãnh Đạo Công Ty và phòng Hành Chính – Nhân Sự giải quyết cho tôi theo nguyện vọng trên.

Xin trân trọng cảm ơn!

….., ngày….tháng….năm

Ban Giám Đốc Phòng HC – NS                            Trưởng bộ phận                     Người làm đơn

(Duyệt) (Ký, họ tên)                                 (Ký, họ tên)                               (Ký, họ tên)

Tham khảo mẫu đơn xin nghỉ phép tiếng Anh

Đối với những ai làm việc cho các công ty nước ngoài, thì khi viết đơn xin phép phải viết bằng tiến Anh để cấp trên có thể đọc và hiểu, biết được lý do viết đơn xin nghỉ ốm, đơn xin phép nghỉ phép vì lý do cá nhân. Tham khảo mẫu sau:

Đơn xin nghỉ phép

Tải mẫu Đơn Xin Nghỉ Phép Tiếng Anh

Với các mẫu đơn xin nghỉ phép và hướng dẫn cách viết đơn xin nghỉ phép dành cho học sinh, sinh viên, cán bộ, nhân viên…giúp những ai đang có nhu cầu xin nghỉ phép có thể lựa chọn và viết cho mình một mẫu đơn xin nghỉ phép hoàn chỉnh và đầy đủ nhất. Hi vọng với những mẫu đơn xin nghỉ phép trên đây, giúp các em học sinh có thể tham khảo và viết một mẫu đơn xin phép nghỉ học đúng thể thức trình bày văn bản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *