Tuyến xe buýt [09] Bờ Hồ – Cầu Giấy – Bờ Hồ

Tuyến xe buýt 09

Điều chỉnh lộ trình tuyến buýt 09 Thực hiện Quyết định số 2975/QĐ-SGTVT, ngày 26/12/2016 của Sở GTVT Hà Nội về việc: Phê duyệt điều chỉnh lộ trình tuyến buýt số 09. Bờ Hồ – Cầu Giấy- Bờ Hồ. Công ty cổ phần Vận tải và Dịch vụ Liên Ninh thông báo thay đổi lộ trình tuyến buýt số 09 […]