Tác giả: Sahara

Là một người cực lười. Thích sáng tạo ra những thứ nhanh và đơn giản nhất. Thích viết code tự động và chia sẻ kiến thức bản thân. Tuy nhiên kiến thức là vô tận và còn nhiều hạn chế rất mong được sự lượng thứ và thông cảm chia sẻ góp ý của các bạn!