Home / Hệ điều hành / Ghost Windows / Ghost Windows XP SP3 Pro nguyên gốc, Full dirver

Ghost Windows XP SP3 Pro nguyên gốc, Full dirver

Download Ghost Windows XP SP3 Pro nguyên gốc, No soft Full dirver, Update mới nhất 2016 

Ghost Windows xp 2016 nguyên gốc

Ghost Windows XP SP3 Pro nguyên gốc (không lược bỏ bất cứ thành phần nào của win), No soft ko cá nhân hóa, Full dirver và Update mới nhất 2016 

Đầu tiên các bản ghost windows xp sp3 mình created dưới đây là bằng sự đam mê, tâm huyết của bản thân.
+ Với các anh em còn đang hứng thú với HĐH Windows XP;
+ Mình cũng biết các dòng máy có cấu hình yếu và không hỗ trợ win 7/8 còn rất nhiều, và ghost windows xp sp3 là sự lựa chọn duy nhất.
+ Windows xp hỗ trợ tốt cho các công việc đơn giản văn phòng, đặc biệt chơi game,…

+ 2016 rồi và giờ là thời đại của những thứ lằng nhằng hơn và người ta cũng hay làm ghost Windows 10, Ghost Windows 8.1 hay chí ít là Windows 8 hay Ghost Windows 7 nhưng với mình thì làm Ghost Windows xp vẫ có cái thú vị đặc biệt và Windows XP sp3 vẫn hợp hơn với những người thích sự đơn giản nhanh chóng của Windows XP và hơn hết là Ghost Windows XP nhanh nhẹ và chả bao giờ lỗi lầm gì và đặc biệt là chơi game với Windows XP thì quá chuẩn rồi.

Thông tin bản Ghost Windows XP sp3 2016

– Được làm từ bản gốc Windows XP Professional with Service Pack 3 – VL (x86) (Windows XP SP3 32 bit)của Microsoft.
Update 12/2014. (bản update cuối cùng của Microsoft).
– FULL DRIVER (Sử dụng WanDrv 5.33). Ngoài ra không đụng gì đến Windows

Nếu bạn lo cài xong thiếu Driver thì có thể tải bộ Driver Windows XP mới nhất của WanDrv 2016 tại đây: https://topchiase.com/wandriver-easy-driver-full-driver-windows-ban-chinh-thuc

Thông tin Update cho bản Ghost XP

Đã update đầy đủ tất cả các bản update của MS để làm bản Ghost Windows XP SP3 này
Initializing installation… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2423089) (update 1 of 132)… done!
Installing Update for Windows XP (KB968389) (update 2 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2584146) (update 3 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2914368) (update 4 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2661637) (update 5 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2566454) (update 6 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2620712) (update 7 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB923561) (update 8 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2393802) (update 9 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2478960) (update 10 of 132)… done!
Installing Windows Malicious Software Removal Tool – November 2014 (KB890830) (update 11 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB982665) (update 12 of 132)… done!
Installing Security Update for Flash Player (KB923789) (update 13 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2676562) (update 14 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2509553) (update 15 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2813345) (update 16 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2862330) (update 17 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB973815) (update 18 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB960803) (update 19 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2723135) (update 20 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP and Windows Server 2003 (KB2917500) (update 21 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB981997) (update 22 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB978706) (update 23 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB979482) (update 24 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2727528) (update 25 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB979309) (update 26 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB978542) (update 27 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2705219) (update 28 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2619339) (update 29 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2698365) (update 30 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2892075) (update 31 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB977914) (update 32 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP Service Pack 3 (KB952069) (update 33 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows Media Format Runtime 9 for Windows XP (KB2803821) (update 34 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2506212) (update 35 of 132)… done!
Installing Update for Windows XP (KB971029) (update 36 of 132)… done!
Installing Update for Windows XP (KB2749655) (update 37 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB974392) (update 38 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2653956) (update 39 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2508429) (update 40 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2419632) (update 41 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP Service Pack 3 (KB973540) (update 42 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2757638) (update 43 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2893294) (update 44 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB973904) (update 45 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2603381) (update 46 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2820917) (update 47 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows Media Format Runtime 9, 9.5 & 11 for Windows XP SP3 (KB978695) (update 48 of 132)… done!
Installing Update for Windows XP (KB952287) (update 49 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2570947) (update 50 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2807986) (update 51 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2859537) (update 52 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2876331) (update 53 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB950762) (update 54 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2850869) (update 55 of 132)… done!
Installing Security Update for Internet Explorer 6 for Windows XP (KB2964358) (update 56 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB977816) (update 57 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2535512) (update 58 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2770660) (update 59 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB973507) (update 60 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB975560) (update 61 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2592799) (update 62 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2862152) (update 63 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB974571) (update 64 of 132)… done!
Installing Cumulative Security Update for Internet Explorer 6 for Windows XP (KB2936068) (update 65 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB952004) (update 66 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2719985) (update 67 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB975025) (update 68 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB973869) (update 69 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2864063) (update 70 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2930275) (update 71 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB979687) (update 72 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2483185) (update 73 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB956844) (update 74 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2876217) (update 75 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2347290) (update 76 of 132)… done!
Installing Update for Windows XP (KB2904266) (update 77 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB956572) (update 78 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB974112) (update 79 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2510581) (update 80 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB972270) (update 81 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2780091) (update 82 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2507938) (update 83 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows Media Format Runtime 9, 9.5 & 11 for Windows XP SP 3 (KB954155) (update 84 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2909212) (update 85 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB978338) (update 86 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB971657) (update 87 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2862335) (update 88 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB982132) (update 89 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2686509) (update 90 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2929961) (update 91 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2598479) (update 92 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2485663) (update 93 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB975713) (update 94 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2898715) (update 95 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2481109) (update 96 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB950974) (update 97 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2229593) (update 98 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2802968) (update 99 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2655992) (update 100 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2443105) (update 101 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB969059) (update 102 of 132)… done!
Installing Update for Windows XP (KB951978) (update 103 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB974318) (update 104 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2378111) (update 105 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2847311) (update 106 of 132)… done!
Installing Update for Windows XP (KB955759) (update 107 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB975558) (update 108 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2115168) (update 109 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2691442) (update 110 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2296011) (update 111 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2631813) (update 112 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2585542) (update 113 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2536276) (update 114 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2834886) (update 115 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2544893) (update 116 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2478971) (update 117 of 132)… done!
Installing Windows XP End of Support Notification (KB2934207) (update 118 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2916036) (update 119 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2564958) (update 120 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2659262) (update 121 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2479943) (update 122 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB960859) (update 123 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2712808) (update 124 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2387149) (update 125 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB946648) (update 126 of 132)… done!
Installing Internet Explorer 8 for Windows XP (update 127 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB959426) (update 128 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB952954) (update 129 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB951376) (update 130 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2922229) (update 131 of 132)… done!
Installing Security Update for Windows XP (KB2868626) (update 132 of 132)… done!

Download Ghost Windows XP SP 3 nguyên gốc update mới nhất

Download File Ghost
https://www.fshare.vn/file/6R1MPHY6OKKT
MD5: A39CEC9C – 8ED728D9 – 3A41BECE – 13469C09

Lưu ý trước khi ghost:

Hay lắm nè

Ghost Win7 {X86-X64}-Nguyên gốc, No soft, Full Driver, V.6 tháng 04 – 2016. Trên 2 chuẩn(MBR & UEFI)

Ghost Win7 {X86-X64}-Nguyên gốc, No soft, Full Driver, V.6 tháng 04 – 2016. Trên 2 …